שמוליק אזימוב

מנהל קשרי קהילה כפר חב"ד ומרחב יהודה חוף ,

קופ"ח מאוחדת

חבר בקבוצת חסד בישראל

תפריט נגישות

שיתוף כרטיס הביקור