שמואל גיטלר

יו''ר,

השמחה תנצח

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור