שלמה גרוסברגר

הטסות רפואיות,

מדאסיס

כמה מילים על עצמי: 20 שנה אצל הרב פירר נהג אמבולנס ואחראי הטסות רפואיות. שנתיים אחרונות שליחות בחו"ל כעת במדאסיס

תפריט נגישות

שיתוף כרטיס הביקור