שוקי לנגסם

מנהל סניף בית שמש,

טרם

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור