רותם עמרני

מנהלת קשרי קהילה מחוז מרכז - אשפוז אקוטי בבית,

צבר רפואה

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור