פיני רבהון

עזרה וליווי חולים במערכות הבריאות,

חסד לשם שמים

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור