נתן צישינסקי

יו''ר,

עזר לחיים

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור