משה חסיד

מנכ''ל,

יעוץ רגולטורי

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור