מרדכי שוימר

יעוץ רפואי,

בוני עולם

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור