מנחם פרוכטר

קשרי קהילה לאומית מודיעין עילית,

לאומית

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור