מנחם ברקוביץ

מנהל מרפאות,

בית חם

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור