מאיר קווין

מנכ''ל,

רפואה ושמחה

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור