מאיר בלוך

יו''ר,

הכל מהלב

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור