ישראל הרשלר

מנהל מחוברים לחיים ומנהל גמחים תרופות,

עזר מציון אלעד

כמה מילים על עצמי: סיוע בכל הקשור לתרופות ועזרה לחולים

תפריט נגישות

שיתוף כרטיס הביקור