יצחק שפיצר

מתאם קשרי קהילה מכבי ברחובות,

מכבי

כמה מילים על עצמי: שמח לעזור לכל יהודי בכל מצב זה שליחות חיי

תפריט נגישות

שיתוף כרטיס הביקור