יצחק קליין

מנהל קבוצות מתנדבים ירושלים,

רפואה ושמחה

כמה מילים על עצמי: מנהל את קבוצת המתנדבים של רפואה ושמחה בירושלים מטפל ומקבל באופן אישי בקשות סיוע. שינוע חולים ובני משפחותיהם וכן שינוע תרופות וכדו'

תפריט נגישות

שיתוף כרטיס הביקור