יצחק קלוגמן

מנהל מרכזים רפואיים רמב"ש,

מכבי שירותי בריאות

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור