יוסף פילמר

חסד רפואי,

חסד ומזור

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור