יוסי וינמן

מתאם קשרי קהילה נוף הגליל ,

מכבי

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור