יבגני זוסמנוביץ'

מנהל קשרי קהילה מחוז צפון - אשפוז אקוטי בבית,

צבר רפואה

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור