טל שביט

מנהלת קשרי קהילה מחוז צפון,

צבר רפואה

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור