חיים שטרן

מנהל,

תינוק בריא

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור