חזקי פרקש

קמב"ץ צפון,

זק"א

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור