הרב ישראל פינחס טירנואר

יו''ר,

מוקד ה.ר.ב. - מענה הלכתי רפואי בינלאומי

חבר בקבוצת חסד בישראל

תפריט נגישות

שיתוף כרטיס הביקור