דוד שכטר

מנהל פרויקטים מחוז ירושלים,

שירותי בריאות כללית

חבר בקבוצת חסד בישראל

תפריט נגישות

שיתוף כרטיס הביקור