אשר נהרי

מנהל סניפי אלעד,

לאומית

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור