אפרים רוזנשטיין

מנהל מגזר חרדי,

לאומית שירותי בריאות

חבר בקבוצת חסד בישראל

תפריט נגישות

שיתוף כרטיס הביקור