אפרים רוזנשטיין

מנהל מגזר חרדי,

לאומית שירותי בריאות

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור