אלי ברונר

נציג עזר מציון התל השומר ,

עזר מציון

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור