אליהו אליוביץ

מייסד ומנהל בפועל,

עמותת לב חדוה

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור