לפניה ישירה לחברי הקהילה

קהילת האונליין "חסד בישראל" הינה גוף התנדבותי, מנהל הקהילה והחברים בה פועלים מתוך מטרה לעזור ולסייע, אין במידע המופיע באתר ואין ביעוץ ו/או בהכוונה שניתנים על ידי חברי הקהילה לחייב אותם או להיות תחליף ליעוץ רפואי. מנהל הקהילה וחברי הקהילה מסירים מעצמם מראש כל אחריות מקצועית ורפואית והם לא ישאו בכל אחריות על כל החלטה שיקבל כל פונה לחברי הקהילה או לכל המלצה שהוא יקבל בעקבות מאמר או חומר שהוא ראה באתר. הפעילות של כולנו הינה וולנטרית בלבד!

תפריט נגישות